Galeria

Dzień otwarty w ZWiK 4

Aktualności i ogłoszenia

Zaszczytna statuetka dla ZWiK
(2014-12-02)

Oddanie SUW Rzakta

W dniu 30 listopada 2016 r. zostały zakończone prace związane z rozbudową i przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce na której znajduje się obecnie SUW w ramach zadania inwestycyjnego pn:,,Modernizacja SUW w Rzakcie”.

W ramach prac został wykonany budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z nowoczesnym układem technologicznym uzdatniania wody, który nie wykorzystuje środków chemicznych, 2 komorowy zbiornik wody uzdatnionej o łącznej pojemności 390 m3 oraz nowa studnia głębinowa. Stacja została wyposażona w nowoczesny agregat prądotwórczy, który w przypadku przerw w zasilaniu prądem elektrycznym zapewni ciągłość dostawy wody dla mieszkańców. Obecnie wybudowana nowa stacja w miejscu poprzedniej stacji, jest nowoczesnym i w pełni zautomatyzowanym obiektem, o wydajności do 1400 m3/dobę, stara stacja miała wydajność 550 m3/dobę.

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wysokiej jakości woda do spożycia popłynie w kranach naszych mieszkańców i zabezpieczy dostawę wody w perspektywie najbliższych 20 lat dla mieszkańców południowej części gminy Wiązowna.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.285.000,00 zł. Modernizacja SUW w Rzakcie została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 2.137.500,00 zł.

(zdjęcia dostępne są w Galerii)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie SUW Rzakta po rozbudowie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Modernizacja SUW w Rzakcie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2.137.500,00 zł.

Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Wiązowna realizowanego w ramach programu priorytetowego dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 98.624,87 zł i w formie dotacji w kwocie 98.624,87 zł.

Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III w tym: Klonowa w Wiązownie (cz. 1 działka 298/1 i cz. II działki 205/13, 205/19 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 55.000,00 zł.

Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna Kościelna ul. Sadowa wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 23.960,00 zł.

Kompleksowe zaopatrzenie Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa na dz. nr ew. 388, 749, 243/8 w obrębie Wiązowna Kościelna, na dz. nr ew. 783/1, 980, 803, 804, 1020, 996, 1035, 1063, 812/6 w obrębie Duchnów, na dz. nr ew. 560 obręb Kąck, Gmina Wiązowna dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 48.994,00 zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie poprzez budowę punktu przyjęcia ścieków dowożonych dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 176.200,00 zł.

Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 71.200,00 zł.

Zgłoszenia Awarii Wodociągowych i Kanalizacyjnych:
poniedziałek, od godz. 8.00 do 18.00
wtorek - piątek, od godz. 8.00 do 16.00
tel. (22) 789 01 33
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Wiązowna, ul. Boryszewska 2

Awrie wodociągowe (Po godzinach pracy biura ZWiK w Wiązownie):
Mistrz Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej -tel. 603 680 112.
Konserwator - tel. 603 680 134, miejscowości: Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kąck, Kopki, Lipowo.
Konserwator – tel. 603 680 113, miejscowości: Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby, Wola Karczewska, Wola Ducka.
Konserwator – tel. 607-300-442, miejscowości: Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, Izabela, Michałówek, Duchnów, Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna, Radiówek, Rudka i Żanęcin.

Awarie kanalizacji:
Mistrz Oczyszczalni Ścieków i sieci kanalizacyjnej – tel. 603-645-736
Konserwatorzy – tel. 601-841-890, 603-645-743, 605-500-955.

Awarie drogowe:
Mistrz utrzymania infrastruktury – tel. 603-040-225

Awarie oświetleniowe:
tel. (22) 789 01 33, (22) 789 06 95 wew. 203 (w godz. od 8.00 do 16.00)
tel. 603-851-543 (po godz. 16.00)

Copyright © 2007-2017