Galeria

SUW Majdan 2

Archiwum roku 2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2013-12-12)
Sukcesywny zakup paliwa na potzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w 2014 r.

Przetarg
(2013-12-04)
Zakup paliwa w 2014 r.

Unieważnienie przetargu
(2013-12-04)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa w 2014r.

Przetarg
(2013-11-26)
Zakup paliwa w 2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2013-10-25)
Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Wiązowna realizowanego w ramach programu priorytetowego dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego NFOŚIGW

Przetarg
(2013-10-10)
Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Wiązowna realizowanego w ramach programu priorytetowego dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego NFOŚIGW

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2013-10-02)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa na dz. nr ew. 388, 749, 243/8 w obrębie Wiązowna Kościelna, na dz. nr ew. 783/1, 980, 803, 804, 1020, 996, 1035, 1063, 812/6 w obrębie Duchnów, na dz. nr ew. 560 obręb Kąck

Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 23 września 2013 r. Dyrektora ZWiK w Wiązownie
(2013-09-23)
w sprawie odwołania zarządzenia nr 17/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. dotyczącego wprowadzenia ograniczeń w dostawie wody

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2013-09-20)
Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap V Stefanówka-Boryszew

Przetarg
(2013-09-16)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa na dz. nr ew. 388, 749, 243/8 w obrębie Wiązowna Kościelna, na dz. nr ew. 783/1, 980, 803, 804, 1020, 996, 1035, 1063, 812/6 w obrębie Duchnów, na dz. nr ew. 560 obręb Kąck

Przetarg
(2013-09-03)
Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap V Stefanówka-Boryszew

Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Dyrektora ZWiK w Wiązownie
(2013-08-26)
w sprawie ustalenia cen wykonania przyłączy wodociągowych w ramach zamówienia pt. Budowa przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej realizowanej przez Gminę Wiązowna na terenie miejscowości Wiązowna, Duchnów, Kąck, Majdan

Unieważnienie przetargu
(2013-08-19)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego na kompleksową kanalizację Gminy Wiązowna etap V Stefanówka-Boryszew

Przetarg
(2013-08-02)
Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap V Stefanówka-Boryszew

Unieważnienie przetargu
(2013-08-01)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego na kompleksową kanalizację Gminy Wiązowna etap V Stefanówka-Boryszew

Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. Dyrektora ZWiK w Wiązownie
(2013-07-29)
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostawie wody.

Przetarg
(2013-07-17)
Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap V Stefanówka-Boryszew

Przetarg
(2013-07-04)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Wiązownie Kościelnej na działkach nr ew. 388, 243/8 oraz w Duchnowie na działkach nr ew. 803, 804, 996, 1035, 1063, 812/6

Ogłoszenie o naborze
(2013-06-07)
Oferta nr 1/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2013-05-17)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Majdanie

Przetarg
(2013-04-24)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Majdanie

Przetarg
(2013-04-04)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę, w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie

Przetarg
(2013-03-25)
Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III, w tym: ul. Klonowa w Wiązownie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2013-01-17)
Sukcesywny odbiór, wywóz oraz zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni ścieków w Emowie w 2013 r.

Przetarg
(2013-01-08)
Sukcesywny odbiór, wywóz oraz zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni ścieków w Emowie w 2013 r.

Unieważnienie przetargu
(2013-01-07)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego na sukcesywny odbiór, wywóz oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Emowie

Copyright © 2007-2017