Galeria

SUW Majdan 3

Archiwum roku 2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2014-12-30)
Sukcesywny zakup paliwa na potzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w 2015 r.

Przetarg
(2014-12-22)
Sukcesywny zakup paliwa na potzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w 2015 r.

Zaszczytna statuetka dla ZWiK
(2014-12-02)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2014-11-05)
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Emowie poprzez budowę punktu przyjęcia ścieków dowożonych

Pismo Głównego Inspektora Pracy
(2014-10-27)

Przetarg
(2014-10-20)
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Emowie poprzez budowę punktu przyjęcia ścieków dowożonych

ZWiK w Wiązownie laureatem konkursu "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej"
(2014-10-08)

Nowy samochód dla ZWiK
(2014-10-06)

ZWiK w Wiązownie
(2014-07-15)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2014-05-12)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie (ul. Świerkowa)

Przetarg
(2014-04-17)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie (ul. Świerkowa)

Unieważnienie przetargu
(2014-04-14)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie (ul. Świerkowa)

Przetarg
(2014-03-21)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie (ul. Świerkowa)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2014-02-18)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: zbiornik wody uzdatnionej SUW Lipowo.

Informacja o odrzuceniu oferty
(2014-02-18)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: zbiornik wody uzdatnionej SUW Lipowo.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2014-01-20)
Sukcesywny odbiór, wywóz oraz zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni ścieków w Emowie

Przetarg
(2014-01-17)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: zbiornik wody uzdatnionej SUW Lipowo. Część 2

Przetarg
(2014-01-17)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: zbiornik wody uzdatnionej SUW Lipowo. Część 1

Przetarg
(2014-01-10)
Sukcesywny odbiór, wywóz oraz zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni ścieków w Emowie

Copyright © 2007-2017