Galeria

SUW Lipowo 2

Archiwum roku 2015

Przetarg
(2015-12-11)
Sukcesywny zakup paliwa na potzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w 2016 r.

Ogłoszenie o naborze
(2015-11-30)
Nabór na stanowisko referenta d/s usług i inwestycji

Ogłoszenie o naborze
(2015-11-30)
Nabór na stanowisko inspektor/specjalista d/s gospodarki komunalnej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
(2015-11-19)
Wiązowna: Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Boryszew, Duchnów, Wiązowna Kościelna i Żanęcin, ZWIK-01/2015/WR.

Informacja
(2015-11-03)
dotycząca cen wody i ścieków na terenie Gminy Wiązowna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2015-08-28)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: wykonanie sieci wodociągowej w Izabeli dz.nr ew. 72, 50/1, 205, 221/1, 55.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2015-08-23)
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Stefanówka, Boryszew, Duchnów

Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. Dyrektora ZWiK w Wiązownie
(2015-08-06)
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostawie wody.

Przetarg
(2015-07-29)
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Stefanówka, Boryszew, Duchnów

Przetarg
(2015-07-23)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: wykonanie sieci wodociągowej w Izabeli dz.nr ew. 72, 50/1, 205, 221/1, 55.

Dzień Otwarty w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
(2015-07-01)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2015-05-18)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Majdanie, wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców

Informacja o twardości wody do spożycia dla mieszkańców gminy Wiązowna.
(2015-04-24)

Przetarg
(2015-04-17)
Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Majdanie, wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców

Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(2015-01-07)

Copyright © 2007-2017