Galeria

Nowy samochód dla ZWiK

Archiwum roku 2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2016-12-30)
Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w 2017 r.

Przetarg
(2016-12-22)
Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w 2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2016-11-17)
Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. Dłuska

Przetarg
(2016-10-27)
Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. Dłuska

Ogłoszenie o naborze
(2016-10-21)
Nabór na stanowisko Referent d/s księgowości

Przetarg
(2016-07-27)
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żanęcin

Ogłoszenie o naborze
(2016-07-15)
Nabór na stanowisko Kierownik oczyszczalni ścieków i siei kanalizacyjnej

Przetarg
(2016-06-22)
Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiązowna

Koparka
(2016-06-14)

Ogłoszenie o naborze
(2016-06-08)
Nabór na stanowisko referenta d/s księgowości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2016-06-01)
Zakup koparki

Przetarg
(2016-05-16)
Zakup koparki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2016-05-13)
Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie (centrum)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2016-05-12)
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie – rozbudowa i przebudowa

Sprzątanie świata w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
(2016-04-20)

Przetarg
(2016-04-08)
Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie

Przetarg
(2016-04-07)
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie - rozbudowa i przebudowa

Unieważnienie przetargu
(2016-04-04)
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie - rozbudowa i przebudowa

Przetarg
(2016-03-21)
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie - rozbudowa i przebudowa

Copyright © 2007-2017