Galeria

SUW Rzakta - Uroczyste otwarcie 5

Dokumenty

Dokument PDF Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna.

Dokument PDF Informacja o utworzeniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie.

Dokument PDF Uchwała Nr 46/VIII/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie.

Dokument PDF Uchwała Nr 69/XI/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dokument PDF Uchwała Nr 294/XXIX/2008 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dokument PDF Wyciąg z uchwały Nr 378/XLII/2009 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2010.

Dokument PDF Cennik opłat dodatkowych.

Dokument PDF Zarządzenie nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie” w sprawie wprowadzenia cennika usług wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym.

Dokument PDF Zarządzenie nr 15/2010 z dnia 1 października 2010 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie” w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r.

Dokument PDF Zarządzenie nr 19/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie” w sprawie wprowadzenia cennika usług wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym.

Dokument PDF Zarządzenie nr 20/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie” w sprawie wprowadzenia cennika usług wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym.

Dokument PDF Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie” w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników administracji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie.

Dokument PDF Wyciąg z uchwały Nr 478/LV/2010 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2011.

Dokument PDF Zarządzenie nr 13/2011 z dnia 1 września 2011 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie” w sprawie wprowadzenia cennika usług wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym.

Dokument PDF Uchwała Nr 98.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dokument PDF Wyciąg z uchwały Nr 98.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2011.

Dokument PDF Wyciąg z uchwały Nr 107.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2013 r.

Dokument PDF Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie” w sprawie ustalenia cen wykonania przyłączy wodociągowych w ramach zamówienia pt. Budowa przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej realizowanej przez Gminę Wiązowna na terenie miejscowości Wiązowna, Duchnów, Kąck, Majdan

Dokument PDF Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 23 września 2013 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie” w sprawie odwołania zarządzenia nr 17/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. dotyczącego wprowadzenia ograniczeń w dostawie wody

Dokument PDF Wyciąg z uchwały Nr 133.XLVII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2014 r.

Dokument PDF INSTRUKCJA Dyrektora ZWiK w Wiązowie z dnia 11.12.2013 r. w sprawie stosowania taryf dla zbiorowego zaopatrzeia w wodę i zbiorowego odprowadzaia ścieków na terenie Gminy Wiązowna na 2014r.

Dokument PDF Załącznik nr 1 do INSTRUKCJI w/s stosowania taryf na 2014r. OŚWIADCZENIE o miejscu zameldowania i adresie do korespondencji

Dokument PDF Załącznik nr 2 do INSTRUKCJI w/s stosowania taryf na 2014r. OŚWIADCZENIE o ilości dzieci w rodzinie dla rodzin spełniających warunki określone w Uchwale Rady Gminy Wiązowna Nr 134.XLVII.2013 z dnia 30.10.2013r.

Dokument PDF Wyciąg z uchwały Nr 133.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wiązowna.

Dokument PDF Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie” w sprawie wprowadzenia cennika usług wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym.

Dokument PDF Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie ustalenia cen wykonania przyłączy kanalizacyjnych w ramach zamówienia pt. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej realizowanej przez Gminę Wiązowna na terenie miejscowości Boryszew i Duchnów

Dokument PDF Informacja o twardości wody do spożycia dla mieszkańców gminy Wiązowna.

Dokument PDF Uchwały Nr 150.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna.

Dokument PDF INSTRUKCJA Dyrektora ZWiK w Wiązowie w sprawie stosowania taryf dla zbiorowego zaopatrzeia w wodę i zbiorowego odprowadzaia ścieków na terenie Gminy Wiązowna na 2016r.

Dokument PDF Uchwały Nr 151.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna.

Dokument PDF Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 8 września 2016 r. Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie wyznaczenia w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie dnia 24.09.2016r. (sobota) dniem pracy w godzinach od 8.00 do 14.00.

Dokument PDF Uchwały Nr 51.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna.

Dokument PDF Uchwały Nr 164.XLVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Zmiany nazwy zakładu budżetowego i nadania mu nowego statutu.

Copyright © 2007-2017