Galeria

Otwarcie zbiornika retencyjnego - SUW Lipowo 2

Kontakty


ZWiK Centrala

tel. (0 22) 789 01 33

05-462 Wiązowna ul. Boryszewska 2


Janusz Chaber

mgr inż. Janusz Chaber

Dyrektor

tel. wew. 102
tel. kom. 695-686-252
dyrektor@zwik-wiazowna.pl

Kierowanie pracą Zakładu, ustalanie bieżących i perspektywicznych planów pracy.


Dorota Smolak

mgr Dorota Bąbik

Sekretariat

tel. wew. 101
biuro@zwik-wiazowna.pl

Prowadzenie obsługi organizacyjno-administracyjnej Zakładu, organizowanie kontaktów z Dyrektorem, prowadzenie zamówień publicznych.


Dział sprzedaży


Zofia Kazimierczyk

mgr Zofia Kazimierczyk

Starszy Specjalista d/s umów i rozliczeń

tel. wew. 107
rozliczenia@zwik-wiazowna.pl

Wystawianie i rozliczanie faktur za dostawę wody i odbiór ścieków, sporządzanie umów z odbiorcami.


Marek Sójka

Marek Sójka

Inkasent Nr 1


Wystawianie faktur i inkaso należności za dostawę wody i odbiór ścieków w miejscowościach: Kąck, Boryszew, Duchnów, Góraszka, Izabela, Michałówek, Zakręt, Emów, Stefanówka, Wiązowna.


Dariusz Woźnica

Dariusz Woźnica

Inkasent Nr 3


Wystawianie faktur i inkaso należności za dostawę wody i odbiór ścieków w miejscowościach: Bolesławów, Czarnówka, Glinianka, Kruszówiec, Rzakta, Glinianka II, Poręby, Dziechciniec, Kopki, Lipowo, Malcanów, Pęclin, Wola Karczewska, Żanęcin, Wola Ducka, Majdan, Radiówek.


Dział techniczny


mgr inż. Paweł Dąbrowski

mgr inż. Paweł Dąbrowski

Kierownik techniczny

tel. wew. 105
tel. kom. 661-969-508
kierowniktechniczny@zwik-wiazowna.pl

Nadzór nad stacjami uzdatniania wody, oczyszczalnią ścieków, siecią wodno-kanalizacyjną, wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


Joanna Mlącka

mgr Joanna Mlącka

Inspektor d/s obsługi i inwestycji

tel. wew. 106
inwestycje@zwik-wiazowna.pl

Przygotowywanie i nadzór nad realizacją budowy sieci i przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sporządzanie umów związanych z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.


Piotr Szulik

Piotr Szulik

Mistrz Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociagowej

tel. kom. 603-680-112

Obsługa Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej na terenie gminy Wiązowna.


Zbigniew Przybysz

Zbigniew Przybysz

Konserwator SUW Rzakta

tel. kom. 603-680-113

Obsługa SUW Rzakta i sieci wodociągowej w miejscowościach: Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby, Wola Karczewska, Kopki, Wola Ducka. Zgłoszenia awarii w w/w miejscowościach.


Mieczysław Dyzio

Mieczysław Dyzio

Konserwator SUW Lipowo

tel. kom. 603-680-134

Obsługa SUW Lipowo i sieci wodociągowej w miejscowościach: Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kock, Wiązowna Kościelna, Żanęcin, Rudka, Radiówek, Lipowo. Zgłoszenia awarii wodociągowych w w/w miejscowościach.


Leszek Sęk

Leszek Sęk

Konserwator SUW Majdan

tel. kom. 607-300-442

Obsługa SUW Majdan i sieci wodociągowej w miejscowościach: Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, Izabela, Michałówek, Duchnów, Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna, Radiówek, Rudka i Żanęcin. Zgłoszenia awarii wodociągowych w w/w miejscowościach.


inż. Dariusz Sknadaj

mgr inż. Dariusz Sknadaj

Mistrz Oczyszczalni Ścieków i Sieci Kanalizacyjnej

tel. kom. 603-645-736
mistrzzwik@gmail.com

Obsługa oczyszczalni ścieków w Emowie, sieci kanalizacyjnej. Zgłoszenia awarii kanalizacyjnych.


Grzegorz Oboza

Grzegorz Oboza

Konserwator Oczyszczalni

tel. kom. 601-841-890

Konserwacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Emowie. Zgłoszenia awarii kanalizacyjnych.


Zbigniew Ciach

Zbigniew Ciach

Konserwator Oczyszczalni

tel. kom. 603-645-743

Konserwacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Emowie. Zgłoszenia awarii kanalizacyjnych.


Paweł Świerlikowski

Paweł Świerlikowski

Kierowca samochodu asenizacyjnego - konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej

tel. kom. 661-993-580

Zgłoszenia awarii kanalizacyjnych.


Janusz Papis

Janusz Papis

Kierowca samochodu asenizacyjnego - konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej

tel. kom. 601-558-846

Zgłoszenia awarii kanalizacyjnych.


Dział księgowości


mgr Urszula Iwińska

mgr Urszula Iwińska

Główny księgowy

tel. wew. 104
glownaksiegowa@zwik-wiazowna.pl

Prowadzenie obsługi ekonomicznej i finansowo księgowej Zakładu.


Ewa Szczepaniak

Ewa Szczepaniak

Starszy Inspektor do spraw rachunkowości, kadr i płac

tel. wew. 103
place@zwik-wiazowna.pl

Prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników, podatek od osób fizycznych, ZUS, prowadzenie spraw kadrowych.


Emilia Samul

mgr Emilia Samul

Starszy referent d/s księgowości

tel. wew. 106
ksiegowosc@zwik-wiazowna.pl

Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej ksiąg rachunkowych, wystawianie faktur, księgowanie wpłat i wypłat oraz windykacja należności.

Copyright © 2007-2017